Etiketter

, , , , , , ,

En fästning bygger man väl som ett slags försvar och skall man försvara något i krigstider behövs det väl vapen? Om man har vapen ja då krävs det väl ammunition? Så vad gör man då, jo bygger en ammunitionsfabrik. Den kom att heta, Ammunitionsfabrik i Karlsborg förkottas till AMFK. Där startade man en tillverkning av gevärsammunition 1870, dessa skulle användas till försvarets nya Remingtongevärer för patroner med hylsa för bl.a. svartkrutsblandning.

Tillverkningen flyttades 1887 så att lokalerna nu låg utanför själva fästningen och utökade sortimentet med finkalibrig ammunition. Anledningen var att man nu införskaffat mausergevär vilka kom att användas i 100 år.

Vid sidan om denna tillverkning gjorde man även gasmasker och de flickor som gjorde dessa kallades för ”maskrosor” humorn har inte ändrats så mycket genom åren.

118.jpg1

År 1889 skeddde en väsentlig förbättring i arbetslokalerna då fick man nämligen elektriskt ljus. Måste upplevts som lyx och dessutom slapp man de fladdrande lågorna från fotogenlampor samt brandrisker som naturligtvis fanns. Personalstyrkan var förstås liten från början men vid utgången av 1887 hade den ökats till 8 manliga och 42 kvinnliga.

IMG

Ja man kan aldrig vara nog försiktig.

De kvinnliga medarbetarna var oftast dalkullor eftersom de var kända för skötsamhet och arbetsdiciplin. År 1918 fick de en veckas ledighet och det redan före att semesterlagen trädde i kraft, inte illa. så flöt arbetet på genom åren och fabriken finns kvar än idag fast nu heter den Vanäsverken och det är inte bara dalkullor som arbetar där nu.

Annons