Etiketter

, , ,

Gryningsporten, bara namnet låter vackert och det var även porten. En port som har anor från 1500-talet och som gränsar till ett kapell och det kapellet har en särskild plats i litauiska hjärtan. I kapellet finns ett helgonaltare tillägnat Jungfru Maria. Det förbereddes för bröllop när vi var där.

Det finns även en avsats i gryningsporten där man håller små korta gudstjänster eller sjunger vi hade nöjet av få njuta av lite skönsång när vi var där. Där finns även en målning av ”Den svarta madonnan” och denna målning sägs ha varit lyckobringande för Vilniusborna i många århundraden. Lär kunna läka krämpor och avvärja olyckor och onda krafter. När man kommer fram till porten kan man gå igenom det blåa valvet men man bör ha sitt huvud sänkt av respekt. Gryningsporten har blivit en symbol för Vilnius och den hette ursprungligen Medininku-porten. Av de fem portar som byggts i Vilnius var Gryningsporten den första. År 1799 förstörde den ryska armén försvarsmuren runt Vilnius men man sparade Gryningsporten. Man tror att de var rädda för att förstöra huset med den heliga målningen.

Ser man upp på porten från insidan kan man läsa inskriften ” Mater Misericordia sub tuum praesidium confugium” (Barmhärtighetens moder, under ditt välde söker vi skydd. Denna port är känd över hela världen och väl värd ett besök.

Annons