Etiketter

, , , , , , , , ,

Ibland funderar man på vad som är anledningen till att vissa dagar skall firas på ett visst sätt. Tänk bara på mors dag, när jag var liten skulle det tillverkas fina egenritade kort i skolan, dessa skulle sedan föräras mor. Varje år tänkte jag på alla de som inte hade någon mor att rita till och detta satte ner mitt humör för dagar. Nu har man tagit bort denna sed och kortritandet får var och en stå för på egen hand. Tanken med morsdagsfirande var nog inte så tokig, då.

Kunde inte låta bli att forska lite i hur det kom sig att vi har mors dag. Det var en liten trevlig och rolig historia. Som en hel del annat kom idén med dagen från USA under 1900-talet. Det var en lärarinna Anna Jarvis som tog initiativet och den skulle firas andra söndagen i maj. År 1910 hade den börjat firas i 45 delstater och 1913 beslöts det att denna söndag skulle vikas för att fira mor. Till Sverige kom dock inte denna sed förrän 1919 och då på initiativ av Cecilia Bååth – Holmberg.

För att säkerställa kvalitén på denna dag skrevs 1920 en broschyr med anvisningar om hur dagen skulle firas. Den var i två delar, den ena gällde inom hemmet och den andra utanför den egna dörren.

I hemmet

  1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.
  2. Mor hälsas på morgonen med sång av barnen.
  3. Hon bjudes före uppstigandet på godt kaffe och bröd, beredt av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.
  4. Hon beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt hushållsarbete den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.
  5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar. Något vackert läses upp, utantill och ur detta häfte, och hjärtats tack bringas Mor, som är hemmets sammanhållande kraft. Barnen utbedja sig för Mors förlåtelse för all ohörsamhet och bristande tacksamhet, för allt som vållat Mor sorg, suckar, bekymmer och svårigheter.
  6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, som särskilt gjorts och tillhandahållits på Mors dag.

Kan bara tänka mig hur det skulle vara att vakna till barnens sång, just nu skulle det väl bli Heroes, pulverkaffe och färdigköpt bröd från Pågens. Hälsningen lär komma via sms eller e-post. Telefonsamtalet lär väl sändas via Skype eller Viber. Ack ja tiderna förändras. Dags att modernisera broschyren.

Tanken då var att mor skulle få en dag av avslappning och omvårdnad av sina kära. Idag skulle vi kalla det för egen tid och då handlar det inte om omsorg inom hemmets fyra väggar. Träning, massage, hudvård, lunch med väninnor etc. ligger nog mer i tiden.

 

Annons