Jaha så går det när man trycker på avbryt utan att spara. Det blir visst inget att publicera då. Och jag som hade skrivit så mycket om en intressant person, nämligen Javas Ängel. Nåväl nu vill hunden gå ut och ni får läsa om henne i morgon istället.